kreatif ajans

Kreatif Ajans

Reklamcılık günümüzde oldukça geniş ve dinamik bir sektör. İçerisinde kullanılan çok sayıda kavram olmakla beraber, bir tanesi de Kreatif Ajans. Özellikle son zamanlarda karşımıza sıkça çıkmakta. Günümüzde her iş sektöründe gerek yaratıcılık, gerekse vizyonerlik olması adeta zorunlu.

Bugünden 30 yıl kadar evvel, varlıklı olmak ve böyle kalabilmek için finans kaynakları edinerek, fabrika açmak yeter konumdaydı. Reklam ve PR gibi iletişim disiplinlerinde başlıca unsurları ve pazarlama da karmaşık tanımlara sahipti. Geleneksel yöntemlerin hâkim konumda olduğu zamanlarda, bir meslek olarak reklamcılığın hizmet alanını tanımlamak da kolayca yapılmaktaydı. Bu konuda reklamcı,

  1. Gazete ilanları,
  2. Radyo spotu,
  3. TV Reklamı,
  4. Outdoor ve basılı materyal üretimi yapan kişiydi yapan kişiydi.

Etkinlik organizasyonları ile medya haber içeriği üretimi gerçekleştirenler de PR olarak bilinmekteydi. Bunların ikisi de kendi alanlarında, kendilerinden habersiz biçimde aynı kurumda farklı yollarda gidebilmekteydi. Günümüzde ise Etkinlik, reklam ve PR gibi isimlerle kopuk, alakasız mesajlar ile görüntülenmenin verim vermediği görüldü.

Dijital ortamlar da bunun adeta pekiştirilmesini yaptı. Bununla beraber artık dijital reklam veya dijital PR gibi meslekler, tanımlar da ortaya çıkmaya başladı. Geleneksel ve dijital ortamların sınırları, birçok kişi tarafından fark edilememeye başladı.

Çağımızda iletişim disiplinleri üzerinde görülen bu tanım-mesleki içerik karmaşasına çözüm getirme öncelik olarak görülmeli.

    Leave Your Comment Here