Girişimcilerin En Çok Yaptığı 5 Hata

Girişimcilerin En Çok Yaptığı 5 Hata

Girişimciler yatırım yapacakları alanlarda strateji belirlerken çok daha dikkatli olmalıdırlar. Bir iş üzerine yeni girişimde bulunmak artık eskiden olduğu gibi çok farklı bir durum olarak değerlendirilmiyor. Bu sebepten dolayı fark edilebilmek için çok özenli ve titiz çalışmanız gerekiyor.

Girişimcilerin bu sebepler ile yaptığı birçok hata söz konusudur. Fakat bunlardan en önemli 5 hata ise şu şekildedir;

 

  • Marka kültürünün belirli hedef kitleye uygun olmaması

Bir markanın sahip olması gereken en önemli özelliklerden biri o markanın kültürüdür. Pazarlama stratejilerinin de bu kültüre uygun olması marka imajı açısından oldukça önem arz etmektedir. Marka kültürünün yayılması ve sürekliliğini koruması için marka profiline uygun kişilerin işe alınması gereklidir. Bu yönde yetenekli ve azimli marka çalışanları, girişimler için oluşturulacak ekip işlerinde olumlu etkiler sağlar.

 

  • Yanlış teknoloji adımları kullanmak

Bazı markalar girişim hedeflerinde, hedef kitlelerini doğru bir şekilde belirleyip analiz edemedikleri için yanlış teknoloji basamakları kullanarak kullanıcılarına ulaşmakta ve kendilerini doğru bir şekilde tanıtmakta güçlük çekmektedirler. Örnek verecek olursak, sosyal medya kanalları her marka ve girişim hedefi için uygun değildir. Ayrıca ek olarak mobil optimizasyonlar konusunda yeterli araştırmaların yapılmadan uygulanmaya çalışması da olası kötü sonuçlara neden olabilir. Bu gibi durumlar günümüzde sıkça karşılaşılan hatalar arasında yer almaktadır.

 

  • Aynı anda birden fazla işe kalkışmak

Girişimciler birden fazla işi aynı anda yapmaya ve yönetmeye çalıştıkları için stratejik hatalar yapabilirler. Var olan potansiyelleri iyi bir şekilde değerlendirememek ve doğru ölçümler yapamamak bunlara örnek olarak verilebilir. Tüm bu adımlar için sarf edilen efor, istenilen hedef kitleye ulaşamama gibi daha birçok nedene ortam hazırlayabilir. Bu durum da girişimcilerin hızla düşen bir başarı grafiğine neden olabilir.

 

  • Hedefleri baştan analiz edememek

Belirlenecek olan hedef kitlenin yanı sıra belirli bir pazarlama hedefini belirleyememek de büyük oranlara kayıplara yol açabilir. Satış maliyetlerinden daha fazlası için daha fazla kaynak oluşturulması, bir sonraki stratejik adımlar için elinizde olan sermayenin düşmesine yol açabilir. Bu sebeple, pazarlama stratejilerinde önceden belirlenmiş olan satış ve kâr oranlarının belirlenmesi daha sonraki süreçler için elinizde olumlu kaynaklar kalmasını sağlar.

 

  • Üretim aşamasından pazarlamaya zaman ayıramamak

Girişimciler üretim için bütün zamanını harcayıp, pazarlamaya yeterli ölçüde vakit ayıramıyorlar. Bu durum da markaların rakiplere oranla daha geride kalmasına sebep oluyor. Bu durum da yeterli pazarlama bilgisinin olmaması durumunu ortaya çıkarıyor. Eğer bu şekilde detaylı bilgilere sahip değilseniz, iyi bir ekip oluşturarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

 

    Leave Your Comment Here