SOLID Nedir? SOLID Yazılım Prensipleri Nelerdir?

SOLID Nedir? SOLID Yazılım Prensipleri Nelerdir?

SOLID yazılım prensipleri; geliştirilen yazılımın yeniden kullanılabilir ve sürdürülebilir olmasına olanak sağlayan, kod tekrarını önleyen ve Robert C. Martin tarafından geliştirilen prensipler bütünüdür. Kısaltılması tanımlanan bu prensiplerin amacı ise;

  • Yeni güncellemeleri kodda bir değişikliğe gereksinim duymadan rahatlıkla ekleyebileceğimiz,
  • Yeni gereksinimlere karşı kodun üzerinde oldukça az değişim sağlaması,
  • Geliştirmiş olduğumuz yazılımın gelecek dönemlere kolaylıkla uyum sağlaması,
  • Kod üzerinde her zaman düzeltme ve hatta yeniden yazma gibi problemlerin yol açtığı zaman kaybını da en az seviyeye indirmektir.

Bu prensipler iyi bir şekilde uygulanarak uygulamalarımızın büyürken ve gelişirken aynı zamanda bu karmaşıklığın da büyümesinin önüne geçmiş bulunuruz. ‘İyi kod’ yazmak için de bu prensiplere uygun yazılım geliştirmeniz oldukça önemlidir.

 

SOLID Kavramı;

S- Single- responsibility principle; Yalnızca bir amaç uğruna değiştirilebilen sınıflara denir. Bu durum da o sınıfa yüklenen sorumluluğu ifade eder. Yani sonuç olarak bir sınıfın sadece yapması gereken bir iş olması gereklidir.

O- Open- closed principle; Bir fonksiyon hazırda var olan özellik ve güncellemeleri korumalıdır. Yani davranışını değiştirmiyor olmalı ve aynı zamanda yeni özellikler kazanabiliyor olmalıdır.

L- Liskov substitution principle; Yazılan kodlarda herhangi bir olası değişiklik yapmaya gerek duymadan alt sınıfları, üst sınıfların yerine de kullanabilmeliyiz.

I-Interface segregation principle; Bütün sorumlulukların hepsini teker teker bir arayüz tasarımına toplamak yerine daha da özelleştirilmiş birden fazla arayüz tasarımı oluşturulmalıdır.

D- Dependency ınversion principle; Sınıflar arası bağlılıklar en az seviyeye indirilmelidir ve özellikle üst seviye sınıflar alt seviye sınıflara bağımlı olmamalıdır.

 

 

    Leave Your Comment Here