Nöro Pazarlama (Neuromarketing) Nedir?

Nöro Pazarlama (Neuromarketing) Nedir?

Nöro pazarlama yani (neuromarketing), nörobilim ile pazarlama alanının birleşimi olarak karşımıza çıkan detaylı bir bilim dalıdır diyebiliriz. Pazarlama alanında önemli ve stratejik adımlar oluşturulması amacıyla kişilerin karar verme yetisinde etkili olan yöntemlerin detaylı araştırılıp uygulanması şeklinde de tanımlayabiliriz. Satış, pazarlama ve iletişim üçgenini birleştirerek satın alma algısını incelemeyi amaçlar. Ek olarak ürün ve hizmeti sunma, kişilere hitap etme ve satış ile beraber pazarlama adımlarının bütün noktalarını içererek hayatımızın her alanında ortaya çıkabilir.

 

Nöro Pazarlama Yönteminde Hangi Stratejik Teknikler Kullanılabilir?

Var olan bir uygulamanın insan beyni içerisindeki sürekli değişimlerini gözlemlerken aynı zamanda en çok tercih edilen iki stratejik yöntem Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) ve Elektroensefalografi (EEG)’dır diyebiliriz.

Fonksiyonel manyetik görüntülemede, kişilerin görüntü ve seslere karşı verdikleri tepkiler esnasında beynin kan akışı mıknatıs yardımı ile ölçülür. Sonuç olarak beynin derinliklerinde olan ve ödül gibi duyguları benimseyen noktalardaki değişimlere ulaşılır ve aynı zamanda bu duruma bağlı olarak olumlu sonuçlara ulaşılır.

Elektroensefalografi’de ise, insan kafasına yerleştirilen elektrot başlıklar yardımıyla gerçekleştirilebilir. Bu başlıklar ile beraber beyindeki elektrik dalgaları ölçülebilir ve ortaya çıkan sonuçlarda da kişinin o anki duygu ve düşünceleri gözleme alınır.

Sonuç olarak her iki yöntemde de ulaşılan veriler ile birlikte kişilerin tepkilerindeki dalgalanmaları elde edebiliriz ve bu bilgiler ışığında pazarlama dünyasıyla birleştirebiliriz. İşte tam da bu noktada nöro pazarlamanın en temel işlevi budur.

Nöro Pazarlama Bize Ne Gibi Faydalar Sağlar?

  • Kişileri direkt olarak etkileme gücüne ulaşabiliriz.
  • Maliyet açısından gelir ve kar oranlarımızı ciddi anlamda artırabiliriz.
  • Ürün ve hizmetleri satış süremizi kısaltabilir ve aynı zamanda daha da fazla satış yapmayı hedefleyebiliriz.
  • Firmamız için en doğru stratejik pazarlama stratejilerimizi oluşturabiliriz.
  • Kendimizin karar mekanizma şeklini uygulayıp çözebiliriz.

 

 

 

    Leave Your Comment Here