Hidrojen ile Çalışan Şehirler Arası Otobüsler!

Hidrojen ile Çalışan Şehirler Arası Otobüsler!

Hidrojen geleceğin yakıtı olarak Avrupa Birliği tarafından zaten kabul edilmiş bir durumda. 2050 yılına kadar doğalgazın yerini alması fazla elektriği depolamada ve elektrikli araçlar için yakıt olarak kullanılması planları da mevcut.

Enerji kaynağı oldukça başarılı olan hidrojen, dünyamızda serbest bir şekilde bulunmasa da çeşitli yöntem ve çalışmalar ile üretilebilen enerji dolu bir gaz. Doğalgaz bakımından fakir olan Avrupa, yenilebilir kaynakların artırılması ile sağlanacak olan fazla elektriğin bu gazın üretimi için kullanmayı planlamakta ve dışa bağımlılığını azaltmayı da planlamakta.

Daha şimdiden Avrupa’da hidrojen yakıt pili ile birlikte çalışan yüzlerce otobüs hizmet vermekte. Bu söz konusu otobüslerin tercih edilmesindeki asıl neden 5-10 dk gibi bir sürede deponun doldurulabilmesi, uzun menzil sağlaması ve egzozdan sadece temizlenmiş hava çıkması gösterilmekte.

Yakıt pili ise aslında hidrojeni elektrolitik olarak kullanan bir batarya da diyebiliriz. Tabiki de bu durum sadece hidrojen verirseniz çalışan bir batarya ve bir yanma gerçekleştirilmediğinden Co2 bir yana tehlikeli NoX gazlarını da yaymamakta.

Elektrikle şarj edilebilen bu otobüsler ise yine çevreci olsalar dahi şimdiki teknoloji ile uzun şarj süreleri ve kısa mesafeleri sebebiyle her dizel otobüs için iki adet elektrikli otobüs alınması ve işletilmesi gerektiği de düşünceler arasında.

    Leave Your Comment Here